Tưởng Nhớ Hai Bà Trưng

Trầm Vân

Tuong Nho Hai Ba Trung_TV.jpg

Chợt nghe tiếng trống Mê Linh
Vọng về khói lửa đao binh một thời
Bụi mù vó ngựa thét roi
Tiếng hô quân tiến vang lời núi sông

Hai bà Trưng đứng oai phong
Chống gian ác, trả thù chồng, hiên ngang
Cứu nguy chống giặc bạo tàn
Phất cờ khởi nghĩa phá tan xích xiềng

Kéo quân tiến chiếm Long Biên
Đuổi Tô Định chạy giữ yên nước nhà
Lĩnh Nam riêng cõi nước ta
Mê Linh oai trấn an hòa nước non
Lên ngôi báu Trưng Nữ Vương
Mấy năm hào khí bốn phương lẫy lừng

Nhưng rồi quân bắc tiến công
Hai bà tử nạn trên dòng Hát Giang
Trắng trời thắt dải khăn tang
Lĩnh Nam cả nước bàng hoàng xót xa

Nén nhang thắp nhớ hai bà
Rưng rưng đôi giọt lệ nhòa tiếc thương
Còn nghe vó ngựa mù đường
Ngàn năm tổ quốc ghi ơn nữ hùng

Trầm Vân