TỨ TUYỆT TÌNH THƠ

Nguyễn Ngọc René

Tác giả thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm

Chẳng biết ôm vần để viết chi

Mài gan nặn chữ cố tay lì

Nên bài Tứ Tuyệt mòn tâm trí

Bí vận thơ buồn giận mấy khi…

*

Vì sao chẳng chọn thể thông thường ?

Viết dễ đâu cần đến giữ gương

Thả đại văn xuôi cùng vận hướng

Là xong cũng ngọt lịm như đường…

*

Viễn khách mơ màng vọng ý thơ

Từ gom khó nhọc những i tờ

Trăm ngàn ngữ vựng đem lòng ngớ

Chẳng biết sao làm để trọn mơ…

*

Thì thôi phó mặc chữ đi vào

Sắp đặt cho vần chả biết sao

Ước nguyện thơ về như húp cháo

Mừng vui viết trọn áng thơm ngào.

*

Những lúc tay dừng nghĩ chẳng ra

Đành buông phóng đại tội thân già

Tròn câu vẹn khổ từ thông thả

Độc giả thương tình cũng bỏ qua…

*

Ơn này cảm tạ bạn hiền cơ

Viết được ngày nay mấy kẻ ngờ

Mỗi tối chiêm bao về lại ngỡ

Thơ tình dễ lắm mộng hoài mơ…

*

Tay ghi vận đến câu chờ

Xong liền mấy khổ bài thơ đăng trình…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 18/07/2017