Tự Hỏi Mỗi Ngày

Trầm Vân

Tu Hoi Moi Ngay_TV.jpg

Mỗi ngày mình tự hỏi

Có làm tốt hay không ?

Có giữ Chân Thiện Nhẫn

Sáng suốt ở trong lòng ?

Mỗi ngày mình tự hỏi

Có làm điều gì sai

Có tham lam gian dối

Để gánh chịu nạn tai ?

Mỗi ngày mình tự hỏi

Có bớt đi  sân si

Có từ bi hỉ xả

Để thải bớt nghiệp đi

Mỗi ngày làm chút thiện

Cũng thấy lòng vui vui

Cho đi là nhận lại

Thảnh thơi những nụ cười

 Trầm Vân