Tìm Bạn

Anh Trương Quang Hiển, hiện ở Las Vegas, Hoa-Kỳ, Niên khóa PK 64-71

Tìm các bạn cùng lớp và các bạn Võ Trung Trực (trước ở Victoria, Úc châu), Đặng Ngọc Châu (con thầy giám thị Đặng Văn Có), Bùi Minh Châu, Trần Văn Tài, Trương Minh Huê ..

hientruong53@icloud.com