Trưa Ba Mươi đón ông bà

Trầm Vân

trua 30 don ong ba 01

Trưa Ba Mươi đón ông bà
Nén nhang thắp khói bay xa phương trời
Kính mời chư vị về chơi
Bên mâm cơm cúng con ngồi suy tư

Tai còn vẳng tiếng ầu ơ
Lời ru của mẹ lửng lờ bên tai
Lời cha dạy vẫn nhớ hoài
Công ơn cha mẹ biển trời nào quên

Khấn thầm lên cõi cao trên
Kính mong cha mẹ vui miền trăng sao
Rưng rưng giọt lệ nghẹn ngào
Nhớ Người tiếng gió lao xao nghĩa tình

Tiệc vui họp mặt gia đình
Bên đàn con cháu lung linh nụ cười
Như bên có mẹ cha ngồi
Miếng ngon thịt ngọt gắp mời mẹ cha
Trưa Ba Mươi tiệc an hòa
Niềm vui họp mặt trổ hoa xuân về

Trầm Vân