TRĂNG THU DẠ KHÚC – Đàn Tranh (Vietnamese Zither)

Nguyễn Đăng Thảo


A beautiful piece of South Vietnamese classical music. Hope you enjoy it.

Một bài nhạc rất phổ biến trong truyền thống Nhạc Tài Tử Cải Lương Việt Nam.