Được tin buồn

Ông Trần Hữu Chí

Cựu học sinh Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1951-58

Cựu Giáo sư Đại học Khoa Học Sài gòn

Cựu Giáo sư và Phụ tá Giám Đốc Học viện Kỹ thuật Phú Thọ

Vừa từ trần ngày 21 tháng 07 năm 2022 (nhằm ngày 23 tháng 6 năm Nhâm Dần) tại Pháp quốc.

Hưởng thọ: 82 tuổi

Lễ an táng ngày thứ Sáu 29/7/2022, lúc 3 giờ chiều tại Crématorium du Parc, Clamart 

Lễ Cầu Siêu ngày Chủ nhật 24/07/2022 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Paris.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Ông Trần Hữu Chí sớm siêu thoát.


Những bài viết của Ông Trần Hữu Chí trên website Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu: