Trận bóng chuyền lịch sử

Petrus Ký 2 – Chu Văn An 1

Vương Hồng Hải

(Nguồn: Diễn đàn Petrus Ký Âu Châu số 29, 2010 do anh Võ Phi Hùng, PK 67-74 scan và gởi tặng)