Trần Ai Thiên Định

Nguyễn Ngọc René

Paris đấy thiên đường ? địa ngục ?

Cũng ăn mày đông đúc hồn tan

Già nua , tuổi nhỏ đầy tràn

Chọn nghề hành khất miên man các đường

*

Đâu có phải nhiễu nhương tránh được

Thân phận nào biết trước ngừa sau

Đâu ai đời đẹp muôn màu

Mệnh hèn nên phải tay mau xin tiền

*

Khổ một nỗi liên miên mèo , chó

Cũng phải theo xin xỏ cả ngày

Ru đời ao ước gặp may

Có người thương xót hôm rày tặng xu

*

Nghèo đói lắm ! Sương mù giá lạnh

Quần áo hôi là mảnh che thân

Mắt nhìn xem vẻ bất thần

Đời lây lất sống nhờ ân mọi người

*

Đâu nào phải xe hơi nhà rộng

Trên xứ người tổng thống còn xin

Đây là hình thật tường trình

Gắn vào song thất lung linh tỏ tường

*

Đời cay nghiệt mười phương phận hẩm

Đâu thiên thai màu đậm vàng , hồng…

Mệnh trời đã gắn trên không

Trần ai chịu khổ ấm nồng do thiên …

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris 06/04/2016