TÌNH TRI KỶ 08 – TRAO TÌNH 

Nguyễn Ngọc René

tinh tri ky 8 - Trao tinh.jpg

Bắc kỳ răng khuyển cười duyên
Anh say mê đắm mắt huyền ngây thơ
Bốn mươi năm lẻ xa mờ
Mà sao nhớ mãi cơn mơ ngày nào…

*

Tuổi giờ tóc bạc gầy hao
Cách gì trở lại ngọt ngào khi xưa..
Bao cơn dâu bể không chừa
Đã chia đôi ngả còn chưa tao phùng…

*

Ngồi buồn chỉ biết nhớ nhung
Đâu người bạn thuở đã cùng trường nhau
Nỗi lòng khắc khoải tim nhàu
Thời gian lặng lẻ qua mau kiếp đời…

*

Ngày trôi tháng lại chơi vơi
Tuổi đà chồng chất rã rời hương phai
Tìm đâu bóng cũ trang đài
Yêu em từ thuở mắt nai mộng lành.

*

Yêu từ tuổi dại tóc xanh
Cũng vì thế cuộc nên đành chia xa..
Vào thu chợt nhớ ngọc ngà
Quảng đời xưa cũ mà ra thơ này…

*

Tao phùng hương vị ngất say
Nhờ qua Facebook có ngày gặp đây…
Nửa đời trống vắng hao gầy
Lành gương ăn khớp phút giây tuyệt vời…

*

Chung thuyền gặp gió ra khơi
Đây TÌNH TRI KỶ cuối đời tim trao…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 12/09/2018 

 

TÌNH TRI KỶ 08 – TRAO TÌNH 

Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René

Diễn ngâm : Phong Thủy