TÌNH TRĂNG

Nguyễn Ngọc René

Tinh Trang 01

Có phải riêng mình ánh nguyệt kia
Mà đem bán đổi lấy ô kìa
Ngông cuồng ý tưởng đâu còn vía
Để lại bao vần khắc khoải khuya
*
Tinh Trang 02Của đó nguồn chung chốn hạ trần
Cho dầu phận hẩm có tàn thân
Làm sao bán được mà vương vấn
Tự chuốc phiền thôi mấy kẻ cần…
*
Tội chết bao người đỗ lỗi trăng
Nằm yên chứa bóng đẹp in Hằng
Tuy rằng lạnh giá ai nào chẳng
Tỏ chút tình riêng có được chăng ?
*
Tinh Trang 03Nếu lỡ duyên tình gãy gánh yêu
Buồn đau vực thẳm xót xa nhiều
Thì thôi chớ bận thêm lòng yếu
Bán rẻ trăng hiền diễm tuyệt phiêu…
*
Vũ trụ bao la vạn cảnh sầu
Vui buồn cũng bởi tự lòng khâu
Trần ai chẳng phải toàn dân xấu
Chắc chỉ mình thôi tự khổ rầu…
*
Ánh nguyệt đêm về dáng tuyệt mơ
Lòng ai thất thểu lệ sương mờ
Buồn lên mắt đẫm nhoà nhung nhớ
Một khắc khuya tàn vạn ý thơ…
*
Tinh Trang 04Bão nổi phong trần bóng nguyệt phai
Giờ đây rượu cạn nhớ nhung hoài
Mơ màng não ruột vì nhân thái
Gót mỏi chân mòn dõi bước ai…
*
Giã biệt đau lòng ước nguyện xưa
Nào ngôn tả được hết cho vừa…
Riêng mang cất trọn tâm hồn chứa
Nửa mảnh trăng tàn đẫm giọt mưa…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 14/09/2016 

TÌNH TRĂNG

NS Ngọc Sang diễn ngâm
Thơ & thực hiện vidéo : Nguyễn Ngọc René