TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐỊA SỐ 1062 LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐỊA

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René
{ 2 cựu HS Trung Học Pétrus Trương Vĩnh Ký, một người ở Sài gòn, một kẽ ở Paris,
Giao lưu trên FaceBook gặp nhau.}

Bùi Sơn Ngọc :
Trước là trao đổi văn chương,
Sau là thắm thiết mến thương dạt dào

Nguyễn Ngọc René :
Vài câu lục bát là bao
Kết tình thi hữu ngọt ngào cùng nhau

Bùi Sơn Ngọc :
Tóc xanh giờ đã bạc đầu,
Lời thơ chỉ có mấy câu thân tình.

Nguyễn Ngọc René :
Viết chung lục bát lung linh
Đồng môn hội tụ chúng mình thảo thơ

Bùi Sơn Ngọc :
Duyên xưa gặp lại không ngờ,
Trước cùng trường học nay giờ cách xa.

Nguyễn Ngọc René :
Nhưng lòng còn giữ mặn mà
Tình xưa bạn cũ như hoa muôn màu…

Bùi Sơn Ngọc :
Thật là tâm đắc biết bao,
Dù xa nhưng vẫn ngọt ngào tình thân

Nguyễn Ngọc René :
Dẫu rằng vạn dặm nhưng gần
Thơ xuyên lục địa lòng trân trọng nhiều

Bùi Sơn Ngọc :
Chiều chiều nghe tiếng quạ kêu,
Chim bay về núi nhớ nhiều ngày xưa

Nguyễn Ngọc René :
Bể dâu sao biết mà ngừa
Chia tay cách biệt nắng mưa tương phùng…

Bùi Sơn Ngọc :
Dẫu rằng không được ở chung,
Nhưng Sơn Ngọc vẫn họa cùng René.(1)

Nguyễn Ngọc René :
Tuy xa nào có cận kề
Hai ta chung nhịp đê mê dòng tình

Bùi Sơn Ngọc :
Lời thơ chưa hết ý mình,
Nhưng vui vì cựu học sinh nghĩa tình.

Nguyễn Ngọc René :
Thế là ta tỏ lòng trinh
Biết nhau giản dị qua hình trên phây (2)

(1) René : phát âm là Rờ Nê
(2) Phây : FaceBook
Sài Gòn – Paris ngày : 10/09/2016

LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐỊA

NS Quốc Chuẩn diễn ngâm

Vidéo : Nguyễn Ngọc René