TÌNH THÂM PÉTRUS-KÝ – TRƯNG VƯƠNG

Nguyễn Ngọc René

TìnhThơ Xuyên lục Điạ mang số : 2076 Do Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa

Bùi Sơn Ngọc :

Tinh tham Petrus Ky Trung Vuong 01Tóc nay đã nhuốm bạc màu

Nhưng sao vẫn nhớ thuở nào ngây thơ

Đong đưa tà áo vu vơ

Tan trường ai có mộng mơ như mình…

*

Nguyễn Ngọc René :

Trong tiềm thức thư sinh vừa độ

Tuổi vào yêu lo đổ tú tài

Học hành mộng ước tương lai

Áo dài trang nhã miệt mài ru mơ…

*

Tinh tham Petrus Ky Trung Vuong 02Thời áo trắng phai mờ bụi phủ

Lớp thời gian còn tụ trong tâm

Bao mùa lá rụng thương thầm

Bây giờ tóc bạc trầm ngâm nhớ về…

*

Pétrus-Ký đê mê nắn nót

Vài câu thơ êm ngọt như đường

Góp phần buổi lễ Trưng Vương

Tháng ba, mười tám về trường gặp nhau …

*

Tinh tham Petrus Ky Trung Vuong 03Đây lễ hội trăm màu sắc gợi

Thật vui mừng thư gởi được mời

Đến thăm nhằm lúc thảnh thơi

Dòng thơ xuyên lục nên lời khắc ghi…

*

Vài kỷ niệm ôm ghì thơ tả

Cho tròn mơ cảm tạ Trưng Vương

Chút duyên tương hội học đường

Gặp nhau bốn bể mười phương một ngày.

*

Bang giao thi hữu từ nay

Liên vần sáng rõ hôm này cùng mơ

Dẫu cho bụi phủ bóng mờ

Trưng Vương – Pétrus tình thơ muôn đời…

13/03/2018

TÌNH THÂM PÉTRUS-KÝ – TRƯNG VƯƠNG

 Do Ngọc Sang & Thu Thủy ngâm tặng