TÌNH SONG THẤT LỤC BÁT

Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm. 

Thơ & vidéo: Nguyễn Ngọc René

Tình song thất họa vần lục bát 
Bao năm dài phiêu bạt muôn nơi 
Nhưng tâm luôn sáng rạng ngời 
Tim nồng gắn bó chẳng lơi vận tình
*
Dòng song thất lung linh cõi mộng 
Lục bát theo bay bổng trời mây 
Dẫu cho năm tháng hao gầy 
Không hờn ai oán tự gây não phiền…
*
Tâm tươi sáng triền miên dụng ngữ
Cho nội dung cớ sự phân minh
Giữ gìn ý tứ chân tình
Đãi bôi thì tránh, rẻ khinh nên từ.
*
Tuy mệt mỏi ngất ngư cũng ráng 
Họa đôi câu khoái sảng tâm hồn 
Dẫu đời vào tuổi hoàng hôn 
Nhưng lòng tươi trẻ còn tồn tại tâm .
*
Đời lữ thứ âm thầm chốn lạ 
Nỗi niềm riêng buồn bã qua thơ 
Dù cho non nước xa mờ 
Tình thơ tiếng việt dìu mơ trọn đời…
*
Nhiều khi chán buông lơi chẳng thiết 
Viết làm gì tình thiệt ai ưa 
Xứ người phận bạc cày bừa 
Cho xong một kiếp nắng mưa dãi dầu. 
*
Gió sương bão nổi tình sâu
Dòng thơ tiếng Việt một bầu mộng mơ…
 
-N3-Nguyễn Ngọc René – 26/05/2017