Tình quê hương

Nguyễn Ngọc René

Tinh que huong 01

Ta vẫn bước lòng buồn tấc dạ
Quê hương ơi ! Giờ đã xa mù
Bao năm phiêu bạt tàn thu
Mòn chân mỏi gối lưng gù già nua

*

Xuân xanh hết mấy mùa thay lá
Đời phiêu lưu bao ngả quen chân
Gió mây phủ bụi xa gần
Không màng chẳng kết tình thân xứ người

*

Bạn xưa cũ giờ rơi đáy huyệt
Tri âm nào tâm huyết nữa đâu…
Riêng mình ôm mối tơ sầu
Của người lữ thứ chìm sâu nỗi niềm…

*Năm tháng rộng già thêm tóc bạc
Mây trên trời lác đác trôi xa
Tuy rằng sinh sống an hoà
Thứ hai đất nước phồn hoa xứ người…

*

Tâm vẫn nhớ bỏ rơi sao đặng
Quê cha ông mưa nắng hai mùa
Chân trời góc bể cay chua
Nhân gian khổ ải gió lùa vẫn thương

*

Gối đã mỏi dặm đường in bụi
Nơi chốn này lủi thủi đơn thân
Nhớ làng tre trúc vô ngần
Quê hương xứ sở còn trân trọng lòng…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 19/04/2016