Tình quê hương 2

Nguyễn Ngọc René

Tinh que huong 02

Nơi xa thẳm bờ ao cố quốc
Đã xa lìa sau cuộc ly tan
Bây giờ ngóng gió đại ngàn
Nghe niềm nhung nhớ hoà chan lưng trời…

*

Đây hải ngoại là nơi đất nước
Dẫu xứ người nhưng được hạng hai
Tuy rằng cơm áo miệt mài
Tự do hạnh phúc lên ngai vững bền

*

Âu số mạng nhờ hên tới bến
Sống an nhàn thơ bện tháng ngày
Mặc dầu chữ viết chẳng hay
Nhọc nhằn vất vả cấy cày phải lo.

*

Mơ thi phú lần mò từ ngữ
Ký ức còn tuần tự quay về
Thành câu tả nỗi nhớ quê
Nhiều khi dạ thẩn não nề trong tâm.

*

Có những kẻ sai lầm phách lối :
Là Việt kiều quên cội non sông
Nghĩa từ mất gốc mặn nồng
Ngoại lai ý tưởng đừng ngông tỏ bày…

*

Nghe mà xót ô hay tình nước
Của riêng ai không được xen vào
Một đời lữ khách lao đao
Tình thương gốc rễ ngọt ngào do tim…

*

Thôi ném đá nhận chìm thơ nhé
Nghĩa đồng bào hãy nhẹ tay nương
Giỏi thì mở rộng con đường
Tình người viễn xứ quê hương chẳng từ.

*

Nước non nào của riêng tư
Hỡi người trong nước bài trừ được sao..?.

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 16/04/2018