TÌNH ĐỒNG BÀO

Nguyễn Ngọc René

Tinh dong bao 01

Dùng hoá chất heo kia cải biến
Thành thịt bò ác hiện rõ thay
Tham tiền giết hại đêm ngày
Dân lành bệnh tật chết ngay hỡi trời
.

Người quyền chức lời rơi nhục mạ
Giao thông thì phạt vạ chi tiền
Phi trường bay chẳng thấy tiên
Vali bị móc mất liền đồ thôi
.

Một xã hội đạp trồi để sống
Đạo đức lùi còn mộng mơ gì
Ai người yêu mến vần thi
Cùng nhau xây lại xuân thì nước non
.

Chống tệ nạn dẫu mòn kiệt sức
Nhiệm vụ mình bút mực ra oai
Không màng ý tưởng nước ngoài
Miễn là hay đẹp ngoại lai cũng mừng
.

Còn đâu nữa tưng bừng hạnh phúc
Yêu thương nhau hàng chục triệu dân
Nghĩa tình thắm đượm xa gần
Âu Cơ cùng mẹ tình trân trọng nồng
.

Cố lên nhé nhìn trông tận mắt
Tình đồng bào tay bắt mặt vui
Chan hoà tình nghĩa ngọt bùi
Sống chung gắn bó chớ đui vì tiền !

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 01/03/2016