Tĩnh Dạ Tứ

靜夜思

Ảnh minh họa
Nguyên tác Lý Bạch:

Sàng tiền khán nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương.

Bài dịch của Trần Thạnh:

Ánh trăng soi tỏa trước giường,

Ngỡ trên mặt đất giọt sương bềnh bồng.

Ngẫng đầu ngóng ánh trăng trong,

Cuối đầu nghe nặng nỗi lòng hoài hương.

Trần Thạnh (11/2008)

Ngắm trăng sáng tỏa trước giường,

Ngỡ trên mặt đất giọt sương bềnh bồng.

Ngẫng đầu ngóng bóng trăng trong,

Cuối đầu nghe nặng nỗi lòng hoài hương.

Trần Thạnh (11/2021)