TÌNH BẠN HIỀN CHUNG LỚP

Nguyễn Ngọc René

Thơ và vidéo : Nguyễn Ngọc René Phong Thủy diễn ngâm

Nguyễn Thái Hợp cùng Tôn Hoà Thống
Lớp ngày xưa tổng cộng bốn người
Gặp nhau tay bắt mặt tươi
Hàn huyên tâm sự nói cười thân thương .

*
Bùi Thế Mẫn dặm đường cũng đến
Nguyễn Ngọc Nê (N3) ghé bến Sài Gòn
Bạn chung ngày ấy còn son 
Trường Pétrus-Ký chưa mòn tâm giao…

*
Cùng một lớp ngọt ngào kể lại 
I B M nhớ mãi tú tài 
Mười hai B4 không sai 
Bốn mươi năm lẻ miệt mài chưa quên.

*
Tình bạn cũ lâu bền chung lớp 
Ly cà phê tương hợp đôi giờ 
Bây chừ viết lại nên thơ
Cho vào kỷ niệm đợi chờ mai sau…

*
Những bạn khác nát nhàu tâm khảm 
Đã lìa đời mây xám đưa đường 
Đôi hàng nuối tiếc lẫn thương 
Làm sao gặp đủ lớp trường xa xưa.?..

*
Thơ quả ngắn sao vừa bút tả 
Song thất này tuy đã liền tay
Thì thôi ghi lại tháng ngày
Đôi câu gắn bó mà say tình trường …

*
Bài xong vài khổ mến thương
Xa nhau giữ nhé dặm đường không quên…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 25/03/2018