TÌM THẦY PHAN THANH SẮC

Tình Thơ Xuyên Lục Địa bài :1450 

Tác giả : Nguyễn Ngọc René & Sơn Ngọc Bùi

Sơn Ngọc Bùi :
Đầu năm thăm bạn phương xa
Cách nhau vạn dặm cũng là anh em.

Nguyễn Ngọc René :
Nghe tin nhắn ôi thèm gặp bạn
Bùi Sơn liền than vãn đôi câu
Làm sao bước được qua cầu
Thơ mời gởi đến mà khâu tình trường
.
Thầy Thanh Sắc mến thương chưa biết
Nhờ anh ba (N3) đặc biệt thăm dò
Số phone địa chỉ cùng lo
Bằng không sao biết mà mò ra đây ?
.
Nhờ Facebook đong đầy quen biết
Các bạn hiền dân thiệt Gò Công
Nhắn tin khắp cả ruộng đồng
Nhà thầy Thanh Sắc Tây Đông hướng nào ?
.
Bừng sáng dậy vui sao tả xiết
Thanh Sắc thầy tình thiệt trả lời
Số phone địa chỉ một hơi
Bùi Sơn khoái quá thư mời gởi đi.
.
Anh ba (N3) thảo tức thì song thất
Ghi vào trang sự thật thành thơ
Non sông dẫu cách xa mờ
Trường xưa nghĩa cũ cùng mơ trọn đời…
.
Thêm câu lục bát chơi vơi
Cho xuyên lục địa đất trời chứng cho…

N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 03/01/2017

TÌM THẦY PHAN THANH SẮC

Tình Thơ Xuyên Lục Địa bài :1450 
Tác giả : Nguyễn Ngọc René & Sơn Ngọc Bùi
NS Quốc Chuẩn diễn ngâm
vidéo : Nguyễn Ngọc René