Tìm Bạn

Chúng tôi đi tìm bạn Ngô văn Hiển, Petrus Ký 66-73, thất 2-12B2; nghe nói đang ở Úc, tiểu bang nào thì không biết.

Các bạn có ai biết tin tức của Hiển xin vui lòng cho biết tin. Xin liên lạc:

Lê Văn Truyển, Petrus Ký 66-73.

Email: truyen.levan@gmail.com