Tìm Bạn

Tên: Huỳnh văn  Hải 
Lớp 12A1 Petrus Ký (1972 – 1973)
Đậu Dược khoa. Rời VN 1980 (?)
Nhà ở Q6 có lò bún
Hải hay các bạn có ai biết tin tức của Hải xin liên lạc bạn cùng lớp Nguyễn Phúc Tài
Rất cảm ơn.
Nguyễn Phúc Tài – Đổ Trọng Phong