Tiếng Gọi Non Sông

Trầm Vân

Tieng Goi Non Song 01.jpg

Không ưa ghen ghét hận thù

Mà hờn căm dậy mịt mờ biển Đông

Hận quân xâm lược giặc Trung

Lẽ nào lòng rộng bao dung lẽ nào

 

Hoàng Sa tiếng sóng thét gào

Bãi Tư Chính sóng dâng cao căm hờn

Nhớ xưa oai dũng Trưng Vương

Thét roi quân tiến xích cùm gông rơi

 

Bóng Trần Hưng Đạo in trời

Bạch Đằng chiến thắng sáng ngời oai phong

Và cờ oai dũng Quang Trung

Phất lên chiến thắng lẫy lừng Đống Đa

 

Giờ quân giặc chiếm biển ta

Lẽ nào im lặng để mà tự đau

Nước non tình nghĩa trước sau

Bốn ngàn năm gọi ngẩng đầu tiến lên

 

Trước thù chẳng thể yếu hèn

Đồng tâm chống giặc chí bền dạ mang

Giữ từng tấc đất tấc vàng

Lời người xưa dặn sáng trang sử hùng

Trầm Vân