Tiếng Gọi Biển Đông

Trầm Vân

tieng goi bien dong 01

Bãi Tư Chính giặc vào ra

Như không người, bước vào nhà giặc thôi

Biển Đông tiếng sóng rã rời

Nỗi căm hận đốt lửa trời xót xa

Mang theo nỗi hận Hoàng Sa

Gạc Ma còn đó máu nhòa sóng loang

Hỡi ơi ” 16 chữ vàng ”

Nghĩa tình ” bốn tốt ” dối gian thắt vòng

 

Cám ơn Mỹ chống giặc Trung

Nhân dân cả nước đồng lòng hoan nghênh

Bãi Tư Chính sóng gập ghềnh

Còn mang dáng vóc bóng hình ngàn năm

Xưa hiên ngang bóng đức Trần

Cọc chông nhú nhọn Bạch Đằng giang reo

Đánh cho quân giặc gục xiêu

Mộng xâm lược lụi tàn theo tháng ngày

 

Oai hùng xưa vẫn còn đây

Bàn tay nối lớn vòng tay oai hùng

Còn vang tiếng gọi Diên Hồng

Tiếng hô Sát Thát vang lừng núi sông

Không hèn yếu trước thù chung

Phất cờ Hưng Đạo lẫy lừng tiến lên

 

Cám ơn Mỹ thắp niềm tin

Đánh đòn kinh tế giặc mềm thân đau

Chúc tình Việt Mỹ đẹp màu

Chống ngăn quân giặc bền lâu nghĩa tình

Trầm Vân