THUYỀN NHÂN

Nguyễn Ngọc René

Thuyền nhân 01


Sao quên được dặm trường vượt biển 
Không cách gì xoá biến một đời 
Nỗi niềm nhớ đến lệ rơi 
Thảm thê hải tặc đất trời xót thương
*
Thuyền nhân 02Dẫu có chết mặc phường man dã 
Quyết chí rồi vững dạ mà đi
Dầu rằng bị gạt cũng lì 
Nhất tâm cuốn gói không chi nản lòng…
*
Đành mất hết chỉ mong chi nhỉ ? 
Thế giới hay yên trí bước dài
Với niềm hy vọng hôm mai 
Vượt qua thống khổ dẫu cài khăn tang…
*
Bao nỗi nhục từng hàng hải tặc 
Hãm hại người chết ngắt dưới tay 
Thương đau uất hận tháng ngày 
Vì đâu gây dựng ? Còn say biển hờn…
*
Thuyền nhân 03Nỗi thống khổ rộng hơn biển cả 
Nỗi niềm riêng trong dạ cưu mang
Bây giờ viết lại bàng hoàng 
Thoát cơn bĩ cực buồn ngang lưng trời…
*
Thảm não lắm biển khơi nhớ lại 
Hình ảnh kia còn mãi nào vơi 
Đôi hàng đặt bút vài lời 
Quá trình vượt biển lệ rơi kiếp người…
Thuyền nhân 04 Thuyền nhân 05
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 25/04/2017