THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Trầm Vân

Miền Trung ơi cảnh hoang tàn

Lũ về gia súc mùa màng cuốn đi

Trắng tay nào biết nói gì

Đói nghèo lại đến tim ghì nỗi đau


Nỗi buồn xé ruột đêm thâu

Ánh trăng vàng úa trên đầu làng thôn

Sương rơi, sương giá lạnh buồn

Lệ rơi , lệ mãi sầu tuôn nỗi đời


Nhìn theo cơn lũ cuốn trôi

Đồng bào cả nước thương người xót xa

Từ tâm gửi đến món quà

Mì tôm …tiền bạc gần xa đổ về


Chia cùng người nỗi tái tê

Chia cùng người nỗi sầu thê thảm sầu

” Bí ơi thương lấy quả bầu

Cùng chung giàn nghĩa thắm sâu tháng ngày “


Xin cùng góp sức chung tay

Giúp miền Trung đỡ đọa đày gian nan

Cám ơn những tấm lòng vàng

Bàn tay cứu trợ vai mang nghĩa tình

Trầm Vân