Thương Tiếc Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện

 Trầm Vân

Thuong tiec Quach Vinh Thien

Tin buồn nhận được hỡi ơi

Anh Quách Vĩnh Thiện đã rời trần gian

Thân bằng quyến thuộc bàng hoàng

Mây chùng thắt dải khăn tang u sầu

 

Tang gia rơi giọt lệ đau

Nhớ người nhạc sĩ bạc đầu khúc thương

Thầy trò Petrus Ký buồn

Bàn tay thắp vội nén hương nguyện cầu

 

Anh về vui cõi nhiệm màu

Vĩnh Hằng sáng ánh trăng sao trên trời

Gió bay bụi thế trần rơi

Nghĩa tình gửi lại trăng soi nghĩa tình

 Trầm Vân