Thương Tiếc Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông

Trầm Vân

Thuong tiec NS Nguyen Van Dong 01

Anh đã đi rồi thật thế sao

Tiếng ca nhỏ lệ xuống buồn đau

Hải Ngoại Thương Ca rung nuối tiếc

Hàng Hàng Lớp Lớp sóng xô nhau

 

Anh đã đi rồi tiếng nhạc rơi

Chiều Mưa Biên Giới tiếng buồn trôi

Thương Muộn còn vương chùm lá rụng

Lời Giã Biệt rung nỗi nhớ người

 

Anh đã đi về cõi lạ xa

Nhớ Một Chiều Xuân vỡ tiếng ca

Phiên Gác Đêm Xuân ngùi khói súng

Niềm Đau Dĩ Vãng mãi chưa nhòa

 

Anh đã đi rồi ngút khói hương

Sắc Hoa Màu Nhớ vỡ thiên đường

Về Mái Nhà Xưa vàng kỷ niệm

Bên Thu Hoài Cảm lá sầu vương

 

Nén nhang thắp vội tiễn người đi

Vĩnh Hằng yên ấm chốn anh về

Tiếng nhạc tài hoa còn vọng lại

Vỗ bầu trời thẳm cánh chim di

Trầm Vân

* Cám ơn ns. Trầm Miên, Đỗ Công Luận