THƯƠNG NHỚ

Nguyễn Ngọc René

Vẫn thương nhớ người anh bạc mạng
Như mây trời nắng hạn chờ mưa
Thương hoài lòng mãi còn chưa
Sao mà quên được cho vừa nhớ thương
*
Đời nghiệt ngã hai đường ngăn cách
Anh nằm yên ngõ ngách chốn nào
Thân anh xác ấy nơi nao
Một đời vì nước em bao lệ nhòa
*
Trời Chúa hỡi mù loà viên đạn
Đã xuyên qua cướp mạng anh rồi
Mang thân chiến bại buông xuôi
Vết hằn muôn thuở trong tôi nhớ hoài
*
Thương anh lắm bên ngoài gió lạnh
Xác thân kia hiu quạnh nấm mồ
Ở đâu trời hỡi nơi mô
Tìm anh khắp chốn để tô bia người
*
Bao năm tháng cuộc đời dâu bể
Làm sao em nhang lễ hương trầm
Bây giờ chỉ biết âm thầm
Nhờ kinh cầu nguyện lỗi lầm chiến tranh
*
Anh thương hỡi mây xanh vẫn đó
Em nơi này gắn bó ruột mềm
Nguyện cầu anh được êm đềm
Hồn mau siêu thoát nỗi niềm trận vong…

T h ư ơ n g - N h ớ

-N3-Nguyễn Ngọc René  25/05/2015