THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Nguyễn Ngọc René

THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thuỷ diễn ngâm

Trời mưa  ướt sũng  bị thơ hành..

Phai tàn  tất cả  chẳng còn xanh

Mùa thu  đến nữa  sầu canh cánh

Tiếc nuối  làm sao  lá trọi cành…

*

Mong ngày  tái ngộ  cố nhân ơi !

Kỷ niệm  ngày xưa  đã một thời

Gặp gỡ  này đây  vần tạm gởi

Đang chờ  đối diện  miết nào ngơi…

*

Tóc xoả  bờ vai  mắt đợi chờ

Nhìn hình  lại kết  những vần thơ

Cho nhiều  nỗi nhớ  hoà hơi thở..

Thoáng chốc  mà qua  tuổi dại khờ…

*

Đôi mình  thể hiện  đã vào thu (1)

Phải dậy..trời sương  trắng đặc mù

Gió lạnh  bao trùm  mây lại phủ..

Ôi thèm  kế cận  để cùng ru…

*

Thì thôi  ráng đợi  cố lo cày

Ít nữa  đôi mình  sẽ đắm say

Uống rượu  mừng vui  đồng bước nhảy

Xì-Lô  má cận  áp đêm ngày… (2)

*

Cách biệt  ngàn khơi  những dặm trường

Sao giờ.?.Phải chịu..cũng vì thương..

Nhiều khi  muốn được  dìu nhau hưởng

Nụ ái  kề môi  ngọt tựa đường…

*

Tuy rằng  chửa biết  mùi hương

Ước mong  tình đẹp  kiên cường  ngàn năm…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 30/10/2018

(1) thể hiện : thân thể hiện giờ.

(2) Điệu nhảy Slow