THU VỀ

Nguyễn Ngọc René

Đã hết muốn viết gì thêm nữa
Mà tâm tư tựa bữa cơm về
Tay kia khát vọng đê mê
Âm cùng nhảy múa chỉnh tề thành thơ
*
Ta biết phận tay mơ cùng phú
Viết văn thường hơi phủ vần êm
Nỗi niềm trút để qua đêm
Vỗ về giấc ngủ mơ mềm canh thâu
*
Sao tiếc mãi còn đâu xuân thắm
Mây đã bay qua thẳm phương nào
Ngày xưa bạn hữu đón chào
Ngày nay xa cách trăng sao lạnh lùng
*
Chết là hết bạn cùng sương gió
Hồn về đâu vẫn ở nghĩa trang .?..
Bao giờ ai có đi ngang
Đốt nhang mượn gió cùng than chuyện đời
*
Thôi hẹn nhé kiếp người sắp cuối
Còn bao trăng thấy Cuội mơ màng
Gặp nhau giữa chốn mây ngàn
Hàn huyên tâm sự bẽ bàng cõi âm
*
Đời cơm áo âm thầm chốn lạ
Chân vừa run gối đã rã rời
Tâm tư lối mộng gọi mời
Sức nào có nữa mà ngời ước mơ…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 07/08/2015

THU VỀ

NSƯT Hồng Vân diễn ngâm + MC
Thơ + thực hiện vidéo : Nguyễn Ngọc René