Thu Vàng Lá Đổ Xa Xăm

Trầm Vân

Thu vang la do xa xam

Thu vàng nỗi nhớ trường ta
Quần xanh nghiêng cặp, bao tà áo bay
Khai trường tiếng trống rung ngày
Câu chào hớn hở thưa thầy thưa cô

Thu vàng tiếng sóng vỗ bờ
Thầy cô vui vẻ đưa đò sang sông
Đưa trò qua bến xuôi dòng
Từng dòng lá đổ vào lòng tương lai

Thu vàng tóc ngắn tóc dài
Như là lá xếp cho dài cành thương
Ngày vui chung lớp chung trường
Ngày mai xa lớp lặng buồn chia xa

Còn đâu ngày tháng thiết tha
Bên nhau tình bạn chan hòa cùng nhau
Tiếng cười thơ dại rơi đâu
Thời gian biết có nhuộm màu đa đoan ?

Dẫu ngàn con sóng thời gian
Không vùi đi bước thu vàng êm xưa
Những ngày chung chiếc áo mưa
Những câu lúng liếng vui đùa thơ ngây

Bao mùa thu đã qua tay
Vẫn nghe xào xạc lòng đầy lá rơi
Bên tai rộn rã tiếng cười
Yêu thương trú trọ bầu trời trường yêu

Trầm Vân