THU LẠI THU

Nguyễn Ngọc René

Những lá thu vàng đượm nét tan
Trời Âu phủ lịm dáng mây ngàn
Mùa thu đến nữa dường mong đợi
Áo mới sao mà lại thở than…
.
Gió nhẹ mơ nhiều bóng yến oanh
Đàn ai bổng vút lá xa cành
Dư âm vụt tắt mờ nhân ảnh
Khói quyện theo dần ánh nguyệt thanh
.
Vẳng tiếng dàn chuông của giáo đường
Chim kià nhắm hướng nẻo nào phương ?
Về đâu trống vắng hồn bay bổng
Đến tận nơi nao những phố phường ?..
.
Mấy vạn mây tầng mãi chốn cao
Cô đơn thấm giọt gió mưa rào
Tàn canh vắng ngõ còn thao thức
Vẫn đợi , ai chờ ? Ngóng ánh saọ..
.
Thấp thoáng trăng về chợt nhớ nhung
Trời cao gợi sắc thuở tương phùng
Khuya rồi thức đợi gì thêm nữa ?
Khuất nẻo xa mù nguyện ước chung
.
Đã cuối thu rồi khoác áo tang
Hoàng hôn tiễn lá úa thêm vàng
Rồi đây đến nữa chờ năm mới
Một kiếp tình thu muộn lỡ làng…
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 22/04/2016

THU LẠI THU Nguyễn Ngọc René – NSƯT Vân Khánh diễn ngâm