Thoáng Mây Bay …

Nguyễn Ngọc René

Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René

Nghệ sĩ Phan Xuân Thi diễn ngâm

Đã hết  thôi rồi  chuyện ước mơ 

Người dưng  khuất bóng  dạng xa mờ

Tơ chùng  gãy nhịp  tình nay lỡ 

Mỏi mắt  trông gì..  dạ ngẩn ngơ…

*

Phương trời  cách biệt  ngõ hồn tan 

Trống trải  làm sao  mộng đã tàn

Nợ chẳng  vuông tròn  nên nghĩa cạn.?..

Thôi đành  chấp nhận  nát tim gan…

*

Kỷ niệm  ngày nao  hết mặn nồng 

Tương phùng  đối diện  cũng bằng không 

Tri âm  chẳng được  lòng thêm trống 

Viết nữa  gì đây  phú chịu gồng…

*

Thơ đành  gánh cả  nhịp buồn rơi 

Gói lại  lòng đau  nén những lời 

Ấy vậy  không ngừng  khi vận tới 

Nên bài  tứ dệt  mãi nào ngơi…

*

Được mất  trần gian  bởi hạn kỳ ?

Đương nồng  thoảng chốc  lại chia ly

Đâu bờ  bến đợi  tình tri kỷ ? 

Định mệnh  do thiên  phận phải tuỳ …

*

Xa dần  phủ lịm  thoáng mây bay

Nức nở  mà chi  tháng lẫn ngày 

Nước cuộn  về đâu  dòng suối chảy 

U buồn  cốc rượu  rước cơn say…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 08/07/2018