THƠ VÀO CÕI CHẾT 

Nguyễn Ngọc René 

Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René 

Vân Khánh diễn ngâm

Sống một kiếp luân hồi vay trả

Nợ tang bồng có lạ chi đâu

Bắt ta , trời khiến phận sầu

Phải mang trọn gánh dài lâu dãi dầu

*

Thôi ráng chịu chìm sâu mãn hạn

Thân lạc loài năm tháng cho xong

Nhiều khi buốt giá chạnh lòng

Hư không vẫn biết nào mong được gì …

*

Tới chi nữa dòng thi hạnh ngộ

Bến chờ thuyền lại đỗ tương giao

Kể nghe những chuyện ngọt ngào

Tình mây với gió trăng sao kiếp đời…

*

Sao lại muốn thân rơi đáy huyệt

Mùa đông về giá tuyết lạnh lùng

Dẫu rằng chẳng tiếc nhớ nhung   !!!

Không còn ham sống mịt mùng tương lai…

*

Bao nỗi khổ kéo dài nhân thế

Muốn lìa đời biến thể thành ma

Anh ba(N3) sẵn huyệt mượt mà

Mời ai cứ xuống lân la chi nào .?..

*

Không chấp nhận chiêm bao tại thế

Chẳng vào chùa kinh kệ luyện tâm

Thôi thì hoá kiếp như tằm

Hồn bay muôn nẻo núi thâm rừng già…

*

Dẫu rằng đời lắm oan gia

Thôi thì nhận hết ta bà nhân gian…

Thơ này viết mướn không màng

Thành ra miễn phí thở than giùm người…

 

-N3- Nguyễn Ngọc René – 24/11/2016