THƠ SẦU NGÕ HẸP

Nguyễn Ngọc René

Tho sau ngo hep 01

Đã mất xuân nồng tuổi trót cao
Làm sao gắn lại mối xưa ngào
Phân kỳ cách biệt đời xôn xáo
Bão nổi tơ lòng chán ngán nao.
*
Thì thôi phải chịu nói sao vừa
Lặng lẽ hao gầy đếm giọt mưa
Ý tưởng theo làn hơi gió ngựa
Qua mau sải nhẹ cuối hàng dừa…
*
Ảo vọng thêm phiền phận xác xơ
Người đâu nối lại mối tình khờ
Cô đơn bóng ngả đêm nằm nhớ
Để tủi tâm hồn vận với thơ…
*
Làm sao biết được hướng nao tìm
Mệt lắm chân trời mỏi cánh chim
Ngán ngẩm nhìn mây chiều ngả tím
Buồn ơi ! Bóng cũ tựa sao chìm…
*
Đã lỡ thôi rồi cố lãng quên
Còn thơ dệt ước mộng lâu bền
Vùi chôn dĩ vãng mơ màng bến
Chỗ đến đây rồi mộ khắc tên…
*
Nơi nào đáy huyệt vẫn còn lâu .?..
Vị đắng tàn thu có nặng sầu
Dẫu chẳng tham lam mà cố bấu
Gian trần cõi tạm biết về đâu…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 20/03/2017