Thơ, Rượu và Xuân

Tiền Lạc Quan

(Nguồn: Đại học Khoa Học Sài gòn – Xuân Quý Tỵ 2013)

Có rượu vui Xuân gợi ý thơ …
Đón Xuân nhắp rượu lại ngâm thơ
Khướt say chếnh choáng nồng men rượu
Hứng cảm lâng lâng đẹp tứ thơ
Xuân đến, mừng Xuân nâng chén tửu
Tết về, đón Tết họa vần thơ :
Còn thơ, còn rượu, còn Xuân mãi,
Còn mãi Xuân, còn rượu với thơ. [1]

Còn thơ, còn rượu, vẫn còn Xuân
Có rượu cùng thơ vui cảnh Xuân
Men rượu nồng say hương vị Tết
Hồn thơ hứng cảm tiết trời Xuân
Du dương điệu nhạc ru hồn mộng
Ngào ngạt hương hoa thắm sắc Xuân
Xuân khí ngất ngây Thi Tửu hứng
Tuổi Xuân, Xuân tỏa mãi còn Xuân …

Nồng say men rượu cảm hồn thơ
Rung cảm hồn thơ, muôn ý thơ
Muôn ý thơ say tâm túy tửu
Ngàn chung rượu cảm bút đề thơ
Thi nhân mỹ tửu châm tuần rượu
Tửu khách Đường thi họa vận thơ
Thơ rượu tình Xuân khơi hứng cảm
Sắc Xuân còn mãi đẹp hồn thơ …

Còn rượu, còn thơ, còn mãi Xuân,
Rượu còn, thơ thẩn mãi vui Xuân
Còn thơ, còn rượu, còn thi hứng
Hết rượu, hết thơ, hết tiết Xuân … [2]
Thơ thẩn vui Xuân tràn chén rượu
Say sưa mừng Tết ngập thơ Xuân
Còn thơ, còn rượu, còn Xuân mãi,[1]
Xuân mãi trong thơ, thơ mãi Xuân …

Xuân Quý Tỵ 2013

TLQ

[1] Tản Đà, Ngày Xuân Thơ Rượu

[2] Nhái hai câu thực bài Thế Thái Nhân Tình của Nguyễn Bỉnh Khiêm
“Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử
“Hết cơm, hết gạo/rượu, hết ông tôi