THƠ LỤC BÁT

Nguyễn Ngọc René

THƠ LỤC BÁT
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Phong Thủy diễn ngâm

 

Vần thơ lục bát dễ thôi !
Văn xuôi thêm vận ta ngồi viết chơi !
Dẫu cho thân bạc rã rời
Luật niêm giữ đúng mà khơi chữ về…

.

Thị thành tả cả vùng quê
Hai câu lục bát cận kề yêu nhau
Tạo nên muôn vẻ vạn màu…
Lục em đi trước , bát sau ẵm bồng

.

Chữ hai , sáu , tám mênh mông
Vần Bằng luôn nhớ cho nồng lời thơ
Bốn thời vận Trắc đang chờ
Cho câu bóng bẩy dìu mơ êm đềm…

.

Thể này chữ sáu nói thêm
Khác thanh từ tám cho mềm du dương…
Thanh vần xen kẻ tựa đường
Ngọt ngào vần điệu dễ thương vô cùng…

.

Biết rồi chớ viết lung tung
Phá thơ tiền bối ngại ngùng lắm thay !
Hỡi ai gắn bó đêm ngày
Giữ dòng thơ Việt từ nay vẹn tình…

.

Chớ nên phá bỏ lung linh
Vần thơ vạn cổ công trình bao năm
Sáng như ánh nguyệt ngày rằm
Chung lưng quyết giữ ngàn trăm vận này

.

Mặc dầu thơ chẳng có hay
Cũng nên gìn lấy hằng ngày luật niêm
Cho ngàn năm nữa nỗi niềm

Qua thơ lục bát chỉnh nghiêm tôn thờ….

Nguyễn Ngọc René – Paris – 24/09/2016

Nhất Tam Ngũ bất luận : ( Chữ thứ 1 , 3 et 5 không cần theo luật Trắc – Bằng )

Nhị Tứ Lục phân minh : ( Chữ thứ 2 , 4 , 6 BẮT BUỘC PHẢI theo luật , 2 , 6 Bằng , 4 Trắc ) . 

Tho Luc Bat - II