THIÊN ĐÀNG TRẦN AI

Thơ: Thanh Chí – Nguyễn Ngọc René 

Thien dang tran ai 01

Thanh Chí :
Đi Tây cũng đã lâu rồi
Mà sao thị sát bia tồi đúng ghê
Hay là có lúc dù về
Đi xem thực tế bia bê thế nào

*

Nguyễn Ngọc René :
Chỉ nghe rao chưa biết
Cái đặc biệt quê nhà
Chưa từng dạo bước ngân nga
Bán tình mua mộng say ngà bia hơi

*

Bia hơi ôm 1Bên Tây đời mệt mỏi
Đâu có mọi niềm vui
Tiếc thay chẳng được ngọt bùi
Thiên thai hạ giới tìm chui tận tường

*

Thử vị hương không mắc
Được ôm chặt môi cười
Các nàng xinh đẹp nét tươi
Cho hồn bay bổng lên trời xem mây !

*

Bụi đời đầy ngõ hẹp
Mở tay khép làm chi
Hưởng tình quá rẻ sợ gì
Không thôi chúng bạn lại khi quê mùa…

*

Bia hơi ôm 21Vài đô mua cả chục
Bia nghi ngút hơi nồng
Em xinh ổng ẹo khoe mông
Dìu ta vào mộng kêu chồng xưng em…

*

Mắt có nhèm vẫn mở
Bia nhạc chợ vay tình
Đèn màu nhấp nháy lung linh
Thiên đàng rẻ rúng đưa mình hồn bay…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 15/03/2016 

THIÊN ĐÀNG TRẦN AI

Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

Thơ Thanh Chí – Nguyễn Ngọc René 
Vidéo : Nguyễn Ngọc René 
{ Thơ Lục Bát giao duyên cùng Song Ngũ Lục Bát }

Hoàng Đức Tâm diễn ngâm.