THI CA GIAO HỮU HAI TRƯỜNG

Nguyễn Ngọc René

Thơ và vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm

Đây song thất ngay hàng thẳng lối
Sức tuy già cằn cỗi cạn nông
Phận hèn ba ký một đồng (1)
Vần thơ luật chỉnh mênh mông vận hành…

*

Tuy đắt giá không chanh lẫn chảnh
Giữ ôn hoà dung hạnh Gia Long
Ba đồng một ký vững lòng
Họa vui cùng xướng.. ngoài trong vẹn tình…

*

Từ giao hảo không khinh thấy rõ
Chung một thời phượng đỏ Sài Gòn
Vịt trời cùng khoá tuổi son (2)
Bảy tư ngày ấy vẫn còn bên nhau…(3)

*

Bài lục bát thắm màu bạn hữu
Đã liên vần thành tựu cho ngâm
Ngọt ngào giọng Huế bổng trầm
Ngân vang xa thẳm sơn lâm phố phường

*

Cùng bồi đắp bốn phương xưa cũ
Đã một thời còn ngụ trong tim
Cuộc đời ba nổi bảy chìm
Hợp nhau gầy dựng như chim liền cành…

*

Giờ kỷ niệm mây thanh gắn bó
Tuy chúng mình khác họ mà nên
Khung trời hương lửa sắc bền
Tình thân chung bạn dựa trên lâu dài…

*

Từ nay quyết giữ không phai
Vận về chép lại nên bài thi ca…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 25/08/2019.

 

(1) ý chỉ dân Pétrus-Ký.
Gái Gia Long 3 đồng 1 ký
Trai Pétrus 3 ký 1 đồng.

(2) Tên tự đặt của nhóm bạn cựu nữ sinh Gia Long niên khoá 67-74.

(3) 1974 niên học của khoá tú tài IBM, khoá đầu tiên cũng là khoá cuối cùng của 1 thời VNCH.