Thênh Thang Dòng Đời

Nguyễn Ngọc René

Thơ & video : Nguyễn Ngọc René – Phong Thủy diễn ngâm

Sáu năm đã  trôi vào  quá khứ

Thuở còn cày  tư lự  ra thơ

Nhớ ngày tháng ấy xa mờ

Bù đầu tóc rối nằm mơ trí nhàn…

*

Bây chừ được  tâm an  vững dạ

Hết lo toan  nghiêng ngả  cuộc đời

Vui mừng rảnh nợ thảnh thơi

Chữ chờ góp vận nên lời bài thơ…

*

Nay đã dứt.. Ai ngờ đã đến

Phiên của mình  từng bện  bên lòng

Ngưng cày lẫn cấy trông mong

Thân già gánh nặng lưng còng mệt thay…

*

Sướng quá cỡ  từ rày  sắp đặt

Hết dịch rồi  sẽ dắt  em chơi (COVID-19)

Mọi miền đất nước hưởng đời

Tương phùng dạo cảnh thảnh thơi mỗi ngày…

*

Rượu uống nữa  cho say  tình nghĩa

Nghiêng cả trời  đất địa  vây quanh

Uyên ương ca khúc liền cành

Duyên xưa nối lại ngày xanh lỡ làng…

*

Uống em nhé  rượu vang  màu đỏ

Giữa Sài Gòn  năm nọ  vừa qua..

Nhận giùm anh tặng chút quà

Cười tươi rạng rỡ như hoa đầu mùa…

*

Rồi sẽ có  thi đua  chữ vận

Vào trang thơ  lối dẫn  nhịp nhàng

Cho người nghệ sĩ ngâm vang

Lời bay theo gió âm càng thênh thang…

*

Gặp hên chữ chịu sắp hàng

Thành câu gắn nhịp mênh mang dòng tình…

*

Nguyễn Ngọc René – Paris – 26/05/2020