The Sound of Joy – Âm Vang Hạnh Phúc

Đăng Thảo

Đàn Tranh (22 Stringed Zither): Đăng Thảo

Flute (Sáo Tây): Kadri Auvaart

Tablas (Trống Ấn Độ): Gerard Menzel


Xin được gởi đến tất cả quý vị và các bạn những bông hoa rộng mở đua sắc trong vườn nhà MÙA XUÂN Ở ADELAIDE, ÚC CHÂU. Bài nhạc ÂM VANG HẠNH PHÚC đã được Nhạc sĩ Đăng Thảo sáng tác và phát triển theo giai điệu ‘TAM PHÁP NHẬP MÔN’, một bài nhạc ngắn trong nền NHẠC TÀI TỬ được hình thành tại Miền Nam từ năm 1883. Bài nhạc diễn tả một tâm hồn vui tươi rộng mở trong hạnh phuc chan hòa.