THẺ HỌC SINH PÉTRUS

Nguyễn Ngọc René

Pétrus-Ký mười hai Bê bốn

Thẻ học sinh bề bộn tìm ra

Bất ngờ rơi xuống thật là

Mừng vui quá cỡ thiết tha nhớ về…

*

Bảy không bốn liệt kê danh bộ

Năm bảy ba cùng chỗ tháng năm

Nhìn hình rõ dáng trăng rằm

Thuở còn cắp sách gắng chăm học bài…

*

Lớp học cuối không sai phải cố

Để mà thi cho đổ tú tài

Thẻ giờ mực đã nhạt phai

Hình thì rõ mặt lẫn mày còn kia…

*

Bao năm đã chia lìa cố quốc

Vì bể dâu thế cuộc nên đành

Vượt biên hướng góc trời thanh

Đi vào cõi chết vận hành xuôi tay…

*

Giờ tuổi đã hết cày thơ bám

Phận tuy hèn cũng tạm vào Đông

Thân này ba ký một đồng

Rẽ rề đến nỗi cho không ai thèm…

*

Nhất là đám ‘Da Lem’ một ký

Mắc ba đồng rất kỵ thơ ta?..

Xướng chơi cùng họa mặn mà

Đan tay góp sức ra hoa chung hành

*

Đây Pétrus tài lanh thử vận

Thơ ba xu lẩn thẩn không đùa

Sân chơi xin chớ chanh chua

Nhớ thời xưa cũ vào chùa hẹn nhau…

*

Chùa Xá Lợi nhớ màu mắt biếc

Tim hân hoan tình thiệt ta trao

Thơ bần nhưng chứa ngọt ngào

Dở hay cũng mặc trăng sao mơ màng…

*

Hiệu đoàn áo trắng đã mang

Một năm thôi nhé đá vàng ghi tâm…

*

Nguyễn Ngọc René – Vùng ngoại ô Paris -11-12-2020