Thắp Hương Về Phía Biển Trời

Trầm Vân

thap huong ve phia bien troi

Thắp hương về phía Hoàng Sa

Nghe hồn tử sĩ nước nhà lênh đênh

Nghe xa xăm tiếng pháo rền

Bắn vào tàu giặc bóng đêm rực trời

Thắp hương phía sóng rã rời

Gac Ma sóng thét gầm lời nước non

” Biển ta còn đất nước còn

Biển vào tay giặc hận chôn ngàn đời ”

Thắp hương về phía xa xôi

Bóng Trần Hưng Đạo sáng ngời sử xanh

Bạch Đằng giang sóng chòng chành

Trôi thây quân giặc, máu tanh lợm nhòa

Thắp hương về phía lòng ta

Khói bay rực lửa căm và hờn căm

Hận quân giặc ác xâm lăng

Bốn ngàn năm gọi thét gầm biển Đông

 Trầm Vân