THÀNH DANH NÔ LỆ THIÊN TRIỀU

Nguyễn Ngọc René

Thanh danh no le thien trieu 01

Đầu xin cúi thiên triều tự tiện
Đất Nam dâng vĩnh viễn cho ngài
Chấp hành tuân thủ không sai
Miễn cho vài tỷ em xài lấy vui…

*
Hưởng hạnh phúc ngọt bùi gia phả 
Vua mà kêu em dạ thưa liền 
Thực hành chấp nhận liên miên 
Dẫu dân phản đối các miền mặc bây.!..

*
Phận quan lớn chỉ đầy tớ đấy !
Sẵn lộng quyền đất đẩy như chơi 
Phải, sai chớ có nhiều lời 
Cho đi cải tạo nghỉ ngơi bây giờ.!..

*
Dân nhỏ bé .. làm ngơ yên phận ! 
Anh em tàu chiếm lấn gì đâu ?…
Thôi đừng nhọc trí thêm rầu 
Ngủ ngon giấc đẹp chìm sâu mộng vàng…

*
Quyết chẳng nhượng ngoại bang tấc đất 
Trần Nhân Tôn lời thật di truyền 
Chớ mà nổi giận xỏ xuyên 
Tống giam vào ngục mang xiềng cho coi !

*
Các quan lớn yêu nòi sâu đậm (1)
Tấc đất thì chuyện thấm vào đâu
Thế nên vạn mẫu cơ cầu 
Cho thuê chớ bộ .. hơi lâu vậy mà…

*
Hỡi kẻ sĩ ! Ngân nga thi phú ! 
Cùng tham gia ru ngủ trăm năm 
Thơ tình mộng ước say nằm 
Nước non đã có tàu chăm lo rồi…

*
Chớ có sợ nổi trôi xứ lạ 
Dân cấp hai tàu đã bang cho 
Rượu nồng cùng uống đôi vò 
Thành danh nô lệ nước to Bắc hào !

*
Hưởng hạnh phúc chiêm bao ngà ngọc 
Bởi dân Nam có óc như không 
Thì thôi chớ để chất chồng 
Tâm tư đè nặng mênh mông nỗi buồn …

*
Từ nay cúi  mặt rập khuôn
Hướng về phương Bắc là nguồn cộng nô…(2)
Trường giang sơn thủy hải hồ
Mặc tình du lịch thiên đô nước tàu

*
Chín chín năm cũng qua mau
Cháu con..đồng hoá sắc màu cùng phiêu…

*
Thành danh nô lệ thiên triều !…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 05/06/2018

(1) giống nòi
(2) Cộng nô : Trung cộng , VN làm nô lệ.