Tháng Giêng Nhớ Hải Chiến Hoàng Sa

Trầm Vân

thang gieng nho hai chien Hoang Sa2

Tháng Giêng nghe sóng thét gào

Khói bay đạn réo bạc đầu biển Đông

Bầu trời lóe lửa thinh không

Hờn căm bốc cháy đỏ lòng Hoàng Sa

Thương người vì nước xông pha

Chống quân xâm lược máu nhòa biển xanh

Dẫu cho ước nguyện không thành

Hoàng Sa mất , mãi lưu danh muôn đời

 

Tháng Giêng thắp nén nhang trời

Nhớ người tử sĩ lệ rơi não nề

Biển xanh mộ sóng anh về

Ngậm ngùi sóng lượn tình quê dạt dào

 

Chắp đôi tay khấn nguyện cầu

Hồn anh vui với cõi cao Vĩnh Hằng

Lòng yêu nước gửi cõi trần

Hồn non nước bốn ngàn năm nghiêng chào

 Trầm Vân

Tháng Giêng Nhớ Hải Chiến Hoàng Sa

Thơ : Trầm Vân

Nhạc : Apple music 

Thực hiện : Lính Thuỷ.