Tết xưa Sài Gòn – Đoạn phim hiếm về Tết ở Saigon trước 1975

(Nguồn: Nhạc Vàng Bolero – Youtube)