Táo Chả Chầu Trời

Nguyễn Ngọc René

Chuẩn bị chầu trời đọc sớ tâu

Đưa chân Táo bỗng khựng lo rầu

Ngàn likes chứng tỏ nào thơ xấu

Cá chép bay vèo chả đợi lâu…

*

Ôi trời ! Đất hỡi ! Lấy đâu ra?

Cái số Like TO quả thật là..

Chẳng nhẽ mua Likes đành dối trá

Trang mình .. độc giả sẽ lìa xa…

*

Những kẻ mua likes..mới post bài

Likes liền tự động nhấn không sai

Bình thơ gắn chục hình xong thải

Sướng thật vì mê tưởng đặc tài.!..

*

Xong ngồi ngẫm nghĩ có bao nhiêu?

Thực chất thơ kia quả mỹ miều?

Bạn hữu không Like mà chả thiếu

Tên mình rõ đó dự vào chiêu…

*

Ngày nay vận phú hỏng thôi rồi!

Các thể..không cần..luật bỏ trôi..

Cước vận, vần lưng..nhào hố lỗi..

Thành danh ghế sẵn chểnh chê ngồi…

*

Phen này dễ quá lên ngôi

Vài câu ngắn gọn xong rồi đăng lên

Tự Like, bình luận vang rền

Ngàn mây vạn nẻo gặp hên thấu trời…

Đâu cần tới Táo ới ơi….

Nghề chơi xứ Việt xin mời MUA DANH.!..

*

Nguyễn Ngọc René – Paris – 28/01/2019

*

# Vậy là khỏi tốn tiền đưa Táo chầu trời ! Phải không bà con cô bác.?..

# Bài này không phải chọc cá chép và ông Táo…Chỉ nói lên sự thật lừa bịp của những kẻ sống quá ẢO trên Facebook, những tên MUA LIKES…

Hớn hở về số LIKES TO…tự động …Rồi một lúc tự dưng trầm tư mặc tưởng chả biết người like thực sự là bao nhiêu…bài hay dở cũng có cả 1000 Likes !

Hằng ngày cứ ôm số LIKES mà sống trong sự dối trá với chính mình, đồng thời khinh thường độc giả…Vì độc giả chả biết có bài mới, chưa xem, mà tên mình đã nằm trong danh sách các bạn LIKES !