Sương chiều (Evening Dew) – Đàn Tranh

Nguyễn Đăng Thảo


A beautiful Piece of music for the Dan Tranh. Hope you enjoy it.

Một bài nhạc đàn tranh hay. Cám ơn quý vị và các bạn đã ghé xem. Đăng Thảo