SẦU VẠN KIẾP

Nguyễn Ngọc René 

Thả áng thơ tình vạn nẻo xa

Trời Âu thắm đượm mảnh trăng ngà

Hồn bay khắp chốn sầu muôn ngả

Ngất ngưỡng phương trời dạ thiết tha

.

Nào đây ấm cúng tựa như nhà

Một thuở duyên tình lệ trót sa

Tận kiếp trần ai còn buốt giá

Thôi đành phó mặc nỗi phong ba…

.

Tứ tuyệt đây vào để tỏa hương

Lênh lênh mỏi gối đã xem thường

Thân già tóc bạc lòng không tưởng

Lỡ mất xuân rồi một kiếp thương…

.

Mây về ngõ vắng khép cơn mơ

Nức nở làm chi bóng đã mờ

Ánh nguyệt đêm nay sầu mấy nhịp

Canh tàn nuối tiếc mộng vần thơ…

.

Tóc rũ mây ngàn nhỏ giọt đau

Đem nguồn thổn thức ướp nên màu

Bình minh rực rỡ hâm nồng máu

Lạnh mãi tim này bước vội mau

.

Đành thôi phận hẩm đã an bài

Áo não mơ nhiều tưởng nhớ ai

Để lại lòng nao buồn khắc khoải

Hoài mong vạn kiếp suốt đêm dài…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 03/06/2016

SẦU VẠN KIẾP

Thơ + Thực hiện vidéo : Nguyễn Ngọc René 

NS Ngọc Sang diễn ngâm